محتواهای جذاب
سرویس‌های ویژه رمضان
مسابقات
جوایز ارزنده
نحوه حضور در جشنواره و بهره‌مندی از جوایز
1- عضویت در سرویسهای ویژه
2- شرکت در مسابقات منتخب و کسب رکورد
(مهلت عضویت در سرویس‌های ویژه و شرکت در مسابقات تا پایان ماه مبارک رمضان می‌باشد)
دانلود نرم افزار گپ
جوایز جشنواره
سرویس‌های ویژه:
10 کارت هدیه 1,000,000 ریالی
مسابقه قرآنی:
نفر اول یک کارت هدیه 2,000,000 ریالی
نفر دوم یک کارت هدیه 1,000,000 ریالی
سه نفر بعدی هر کدام یک کارت هدیه 500,000 ریالی
مسابقه بله خیر معکوس:
نفر اول یک کارت هدیه 2,000,000 ریالی
نفر دوم یک کارت هدیه 1,000,000 ریالی
سه نفر بعدی هر کدام یک کارت هدیه 500,000 ریالی
برندگان قرعه‌کشی سرویس‌های ویژه
0936***5544
0911***3604
0938***6014
0915***2312
0915***8847
0915***8075
0933***8741
0914***0420
0919***8123
0939***6640
برندگان مسابقه قرآنی
0935***7108
0936***3262
0912***0602
0919***0103
0937***4455
برندگان مسابقه بله و خیر معکوس
0935***7108
0915***8894
0915***4606
0903***4012
0936***9482