محتواهای جذاب
سرویس‌های ویژه رمضان
مسابقات
جوایز ارزنده
نحوه حضور در جشنواره و بهره‌مندی از جوایز
1- عضویت در سرویسهای ویژه
2- شرکت در مسابقات منتخب و کسب رکورد
(مهلت عضویت در سرویس‌های ویژه و شرکت در مسابقات تا پایان ماه مبارک رمضان می‌باشد)
دانلود نرم افزار گپ
جوایز جشنواره
سرویس‌های ویژه:
10 کارت هدیه 1,000,000 ریالی
مسابقه قرآنی:
نفر اول یک کارت هدیه 2,000,000 ریالی
نفر دوم یک کارت هدیه 1,000,000 ریالی
سه نفر بعدی هر کدام یک کارت هدیه 500,000 ریالی
مسابقه بله خیر معکوس:
نفر اول یک کارت هدیه 2,000,000 ریالی
نفر دوم یک کارت هدیه 1,000,000 ریالی
سه نفر بعدی هر کدام یک کارت هدیه 500,000 ریالی